Wat is de zwarte lijst voor verzekeringen?

Je hebt misschien ooit al wel eens gehoord van de zwarte lijst. Je hebt ze niet alleen in de banksector, maar ook in de verzekeringswereld.

Wat is de zwarte lijst?

De zwarte lijst of RSR (risques spéciaux/speciale risico’s) is een lijst die beheerd wordt door Datassur, een gemeenschappelijke databank van zowat alle verzekeraars. Die databank bevat de speciale risico’s voor onder andere brandverzekering, ongevallenverzekering en motorrijtuigverzekeringen. Een verzekeraar zal de RSR controleren vooraleer die jou een definitief verzekeringsvoorstel doet.

Wanneer kom ik op de zwarte lijst?

Er zijn verschillende redenen waarom je op de RSR-lijst kunt staan. We omschrijven de redenen als volgt:

  • Je hebt jouw verzekeringspremie niet betaald of je hebt geweigerd de vrijstelling of franchise te betalen
  • Je bent betrokken in een ernstig schadegeval en/of een abnormaal hoog aantal schadegevallen volgens de normen van jouw verzekeringsmaatschappij
  • Je hebt een onjuiste verklaring afgelegd bij het afsluiten van jouw verzekering of bij een schadegeval
  • Je wordt door de verzekeraar beschouwd als een verzwaard risico (bijvoorbeeld verzekeringsfraude)

Hoe weet ik dat ik op de zwarte lijst sta?

Je wordt schriftelijk verwittigd wanneer je op de zwarte lijst staat. Je hebt steeds het recht om jouw geregistreerde gegevens te raadplegen. Hoe je dat kan doen, staat vermeld op de brief die je hebt ontvangen.

Wat zijn de gevolgen van de zwarte lijst?

Afhankelijk van de reden van de registratie kan een plek op de zwarte lijst ervoor zorgen dat je een verhoogde premie dient te betalen of dat jouw risico zelfs niet verzekerd wordt.

Hoelang sta ik op de zwarte lijst?

In het geval van een niet-betaling van de premie of een niet-terugbetaling van de vrijstelling blijf je 3 jaar op de RSR-lijst staan. In andere gevallen gaat het om 5 jaar uitgezonderd bij een verzwaard risico zoals verzekeringsfraude. Dan kan je tot 10 jaar op de RSR-lijst staan.

Kan ik mezelf van de zwarte lijst halen?

Indien je van oordeel bent dat je onterecht op de RSR-lijst staat, kan je aan Datassur vragen of ze dit kunnen rechtzetten. Je dient deze vraag schriftelijk naar Datassur te sturen. Zij hebben dan 1 maand tijd om te antwoorden.

Datassur kan dan de registratie rechtzetten of beslissen om de registratie toch te behouden. Indien je niet akkoord bent dat ze jouw registratie behouden, kan je jou richten tot de Ombudsman voor de Verzekeringen.