Wat te doen bij een geschil met jouw verzekeraar?

Je sluit een polis direct bij een verzekeraar of via een verzekeringsmakelaar af. Je hebt echter een klacht omtrent die polis of je ligt in conflict met jouw verzekeraar of verzekeringsmakelaar. Bij wie kan je dan terecht om het geschil aan te kaarten?

Wie kan ik contacteren bij een geschil?

Wanneer je problemen hebt met jouw auto-, brand-, reis-, rechtsbijstands– of een andere verzekering, kan je terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen. De Ombudsman onderzoekt geschillen tussen een consument en een verzekeringsonderneming of tussenpersoon in de verzekeringen (bijvoorbeeld verzekeringsmakelaar).

Hoe kan ik een geschil aangeven bij de ombudsman?

Probeer steeds eerst het geschil met de tussenpersoon in verzekeringen of de verzekeringsonderneming te bespreken.

Blijft er een geschil? Dan geef je best het geschil schriftelijk aan bij de Ombudsman. Wanneer je een tussenkomst wenst, dien je het online klachtenformulier in te vullen of hen aan te schrijven.

Wat gebeurt er met de aangifte van het geschil?

De opvolging en verwerking van de aangifte volgt steeds een vaste procedure. De Ombudsman:

  1. contacteert de betrokken verzekeringsonderneming of tussenpersoon na ontvangst van het geschil;
  2. onderzoekt het geschil verder na ontvangst van het standpunt van de betrokken verzekeringsonderneming of tussenpersoon;
  3. vormt een gemotiveerd advies met het oog op een minnelijke oplossing;
  4. bezorgt het advies aan beide partijen binnen een termijn van 90 dagen. Die termijn kan eenmalig verlengd worden met 90 dagen.

Het advies is niet bindend. Mocht je er niet mee akkoord gaan, mag je steeds een gerechtelijke procedure opstarten. De Ombudsman mag trouwens enkel advies geven. Ze zijn niet bevoegd om sancties op te leggen.

Voor welke problemen komt de Ombudsman tussen?

De Ombudsman behandelt elk probleem tussen een klant en een verzekeringsonderneming of tussenpersoon in de verzekeringen, alsook problemen met Datassur, een instantie die gegevensbestanden beheert. Aan de hand van die bestanden kan de verzekeraar nagaan of de informatie die hij van de klant ontvangt correct is. Hij kan eveneens het risicoprofiel van die klant inschatten.

Wanneer komt de Ombudsman niet tussen?

De Ombudsman komt niet tussen in het geval van problemen die voortkomen uit het commerciële beleid van de verzekeraar of waarbij de belangen van de klant niet op het spel staan