Eigen materiële schade aan het voertuig

Deze waarborg kan je afsluiten als aanvulling op de verplichte BA Autoverzekering en zorgt ervoor dat je zal vergoed worden voor de schade die je hebt opgelopen aan je voertuig ongeacht de identiteit van de persoon (een derde of door eigen toedoen) die aan de oorzaak van de schade lag.

Autoverzekering berekenen

Wat indien de schade werd veroorzaakt door een derde?

Indien de schade werd veroorzaakt door een derde dan word je sowieso vergoed via de procedure die van toepassing is voor de verplichte BA Autoverzekering.

Die bepaalt mede dankzij de RDR–regeling dat je eigen verzekeraar je zal vergoeden voor de opgelopen schade en dat volgens de contractuele voorwaarden. Indien deze voorwaarden bepalen dat er een vrijstelling (franchise) geldig is, zul je die vrijstelling in eerste instantie zelf moeten betalen. Via je rechtsbijstandverzekeraar kun je vervolgens de verzekeraar van de tegenpartij (de persoon die aan de oorzaak lag van de schade) aanspreken om de vrijstelling te vergoeden.

Wat als je gedeeltelijk aansprakelijk bent voor de schade?

Gedeeltelijke aansprakelijkheid is één van de drie mogelijkheden bij een ongeval. Dit betekent dat beide partijen aansprakelijk worden gesteld. Ze zijn dus beide verantwoordelijk voor een deel van de schade. Hierbij kan het zijn dat elke partij zijn eigen schade dient te betalen of dat er een schulddeling dient te gebeuren.

Een schulddeling kan als volgt: Als de tegenpartij bijvoorbeeld 80% van de schade erkent zal er een schadevergoeding van 80% plaatsvinden. De overige 20% dien je dan zelf te betalen.

Wat indien de schade door eigen toedoen werd veroorzaakt?

Indien er geen tegenpartij betrokken is en je dus zelf verantwoordelijk zou zijn voor de schade aan je wagen, kom je niet in aanmerking voor enige vergoeding via je BA Autoverzekering. Uitgezonderd indien je de aanvullende verzekering ‘eigen materiële schade’ hebt afgesloten. Door het afsluiten van zo’n aanvullende verzekering ‘eigen materiële schade’ zul je wel vergoed worden voor de opgelopen schade.

Let op Indien er in de contractuele voorwaarden een vrijstelling (franchise) staat opgenomen, zul je die zelf geheel ten laste moeten nemen.

Hoeveel bedraagt de mogelijke vergoeding?

Het uitgangspunt bepaalt dat het slachtoffer een billijke schadevergoeding moet krijgen ofwel een schadevergoeding die maakt dat het slachtoffer zich opnieuw in dezelfde situatie kan brengen als die van voor het ongeval.

Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen:

  • de bepaling van de vergoeding indien er geen sprake is van een totaal verlies
  • de bepaling van de vergoeding indien het voertuig ‘total loss’ wordt verklaard

Er is geen sprake van ‘totaal verlies’

Indien er geen sprake is van een ‘totaal verlies’ komt de vergoeding overeen met het bedrag voor de herstellingswerkzaamheden (met andere woorden het bedrag opgenomen op de herstellingsfactuur inclusief BTW).

Er is sprake van een ‘totaal verlies’

Indien het voertuig ‘total loss’ wordt verklaard, kan je opteren voor een vergoeding:

  • aan werkelijke waarde: de werkelijke waarde stemt overeen met de waarde van het voertuig vóór het ongeval waarvan vervolgens de waarde van het wrak in mindering wordt gebracht;
  • aan aangenomen waarde: bij het afsluiten van de polis wordt overeengekomen welke werkwijze gebruikt zal worden voor het bepalen van de vergoeding