Bonus malus autoverzekering

Eenvoudig gezegd stelt het bonus malus systeem dat een persoon die een ongeval veroorzaakt met zijn auto, gestraft moet worden (hogere bonus malus). Andersom moet een voorzichtig chauffeur die geen ongeval veroorzaakt eveneens beloond worden (lagere bonus malus). De hoogte van je bonus malus (of de bonus malusgraad) bepaalt in belangrijke mate mee de hoogte van de prijs van je autoverzekering.

Autoverzekering vergelijken

Hoe wordt je bonus malus berekend?

Belangrijk om weten is dat sinds 1 januari 2004 de toepassing van het wettelijk bonus malus systeem niet meer verplicht is in België. Hieronder lees je wat dit betekent en welke invloed dit heeft op de berekening van de bonus malusgraad en de prijs van je verzekering voor je wagen.

Bonus malus vóór 01/01/2004 (wettelijk verplicht)

Tot 1 januari 2004 was het bonus malus systeem een verplicht systeem opgelegd door de wetgevende macht. Hierdoor hanteerden alle autoverzekeraars dezelfde schalen (= de relatie tussen de bonus malusgraad en de korting of de sanctie die je kreeg) bij het berekenen van de bonus malusgraad en de invloed ervan op de prijs.

Berekening van de bonus malusgraad (BM-graad)

Het systeem hanteerde als regel dat je dankzij een jaar ongevalvrij (en aansprakelijk) rijden, je één BM-graad zou zakken.

Aanvangen met je eerste auto deed je bij een BM-graad van 14 (= 100% van de premie). In sommige gevallen kon je aan BM-11 starten en moest je slechts 85% van de normale premie betalen (= 15% korting dankzij je bonus malus). Had je minder geluk, dan steeg je met 5 BM-graden bij een ongeval in fout.

Overigens was het systeem geplafonneerd en bedroeg je maximum premie het dubbele van de normale premie (= BM-22). Vanaf BM-2 betaalde je slechts 54% van de normale premie. Had je een BM-0 of BM-1, dan kon je je veroorloven toch één ongeval in fout te hebben zonder een stijging van de prijs.

Bonus malus vanaf 01/01/2004

Onder druk van de Europese Commissie, die van mening was dat een verplicht bonus malus systeem strijdig was met een Europese verzekeringsrichtlijn voor de deregularisering van de autoverzekering in Europa, heeft België het stelsel van de bonus malus afgeschaft sinds 01/01/2004.

Goed om weten: een aantal lidstaten van de Europese Unie hebben de uitvoering van de Europese richtlijn in twijfel getrokken maar werden in het ongelijk gesteld. Méér info: Niet-nakomingsprocedure – Richtlijn 92/49/EEG – Tariefvrijheid – Bonus-malussysteem (zaaknummer : C-346/02).

Het afschaffen van het BM-systeem betekende meteen het einde van een uniforme toepassing bij alle autoverzekeraars

Het principe is weliswaar gebleven (een ongevalvrije verzekerde geniet korting & omgekeerd) maar iedere verzekeraar kan voortaan eigen regels definiëren voor het berekenen van de bonus malusgraad en het voordeel dat daarmee gepaard gaat.

Berekening van de bonus malusgraad (BM-graad)

Verzekeraars doen tegenwoordig een beroep op een schadeattest. Deze lijst het aantal ongevallen op (al dan niet in fout) die zijn voorgevallen in de afgelopen 5 jaren. Dit document kun je op ieder ogenblik opvragen bij je huidige autoverzekeraar, maar ook online via www.carattest.be.

Prijsvergelijking autoverzekering

Door het definiëren van eigen regels en voorwaarden en de hoeveelheid factoren die mee de prijs voor je autoverzekering bepalen, is het vandaag moeilijker om zelf te achterhalen of je teveel betaalt.

Zoek je een verzekering voor je auto? Bereken en vergelijk dan eerst de prijzen en beslis pas dan.

Autoverzekering vergelijken