Schadeattest

Wanneer je verandert van autoverzekeraar, ben je verplicht de historiek van de geleden schadegevallen gedurende de laatste 5 jaar aan je nieuwe verzekeraar te bezorgen.

Wat is een schadeattest?

Het schadeattest geeft je een overzicht van alle ongevallen in detail die je de afgelopen 5 jaar hebt gehad. Het attest schadeverleden is een vervanging van het bonus-malusattest. Indien er een deel van je schadeverleden ontbreekt, zal je bonus malus worden aangepast in functie van de jaren die je wel kan aantonen.

Waarvoor heb je een schadeattest nodig?

Wanneer je een nieuwe autoverzekering wilt afsluiten, heeft de verzekeraar je schadeattest nodig. Hij baseert zich op je schadehistoriek om het risico in te schatten en de premie te bepalen. Bij de jaarlijkse herziening van de premie houdt de verzekeraar rekening met het aantal ongevallen waarbij je in fout was. Defensief rijden is dus de boodschap!

Hoe krijg je een schadeattest?

Er zijn drie manieren om het schadeattest te verkrijgen:

  1. Je verzekeraar bezorgt het je zodra je de autopolis opzegt
  2. Je verzekeraar bezorgt je het attest als je hierom vraagt
  3. Je kan het zelf downloaden op de website www.carattest.be. Door je elektronische identiteitskaart en je geheime pincode in te geven krijg je toegang tot de schadeattesten die uitgereikt zijn sinds 1 april 2013.

Wat als je verandert van verzekeraar?

Wil je voor je autoverzekering veranderen van verzekeraar, dan kan je jouw contract opzeggen op voorwaarde dat je 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag dit aangetekend laat weten aan je verzekeraar.

Ben je in de laatste 5 jaar van verzekeraar veranderd? Dan ben je verplicht aan iedere verzekeraar een schadeattest te vragen zodat je voor de voorbije 5 jaar de nodige attesten kan voorleggen.

Bijvoorbeeld: als je 3 jaar geleden al eens van verzekeraar veranderde, dan moet je huidige verzekeraar een schadeattest voor de laatste 3 jaar geven en je vroegere verzekeraar een attest voor de 2 jaren voordien.

Autoverzekering berekenen

Zoek je een verzekering voor je auto? Vergelijk je autoverzekering bij alle verzekeraars op Verzekeringen.be en vind de beste autoverzekering aan de laagste prijs.

Autoverzekering berekenen