Wat is een verzekering eerste risico?

Je hebt er misschien al wel eens van gehoord, maar wat is precies een verzekering eerste risico?

Bereken eenvoudig je brandverzekering

Wat betekent eerste risico?

Wanneer je de verzekerde waarde zelf bepaalt, dan verzeker je je in eerste risico. Dat betekent dat de maatschappij haar tussenkomst bij schade zal beperken tot het door jouw opgegeven bedrag.

Voorbeeld:

De heropbouwwaarde van de woning bedraagt 300.000 euro. Je hebt het gebouw verzekerd in eerste risico voor 200.000 euro.

De schade bedraagt 100.000 euro. De maatschappij zal 100.000 euro betalen.

Er is een totaalverlies en de heropbouw kost 300.000 euro. De maatschappij betaalt 200.000 euro en je bent zelf verantwoordelijk voor de overige 100.000 euro.

Hoe bepaal je zelf de verzekerde waarde?

Indien je geen evaluatierooster wenst te gebruiken, kan je de volgende richtlijnen gebruiken om zelf de verzekerde waarde te bepalen.

Eigenaar van de woning

Als eigenaar dien je bij een schadegeval over voldoende kapitaal te beschikken voor de heropbouw van jouw woning. Je moet dus de heropbouwwaarde van jouw woning kennen. Die heropbouwwaarde dien je – al dan niet rekening houdend met een kapitaal dat je eventueel zelf kan of wil dragen in geval van schade – geheel of gedeeltelijk verzekeren. De verzekering zal je dan bij schade het verzekerde bedrag uitbetalen voor de heropbouw van de woning.

Huurder van de woning (algemeen)

Het huurdersrisico is de waarde waarvoor een huurder aansprakelijk is ten aanzien van de verhuurder aangaande schade aan het gehuurde goed. De huurder moet de verhuurder vergoeden volgens de werkelijke waarde van het goed. Dat wil zeggen de heropbouwwaarde verminderd met de slijtage van het gebouw. De slijtage varieert naargelang de leeftijd, de kwaliteit en de frequentie van het onderhoud en het gebruik van het gebouw. Als de eigenaar meer betaalt voor de heropbouw van het goed, zal het verschil voor rekening van de eigenaar zijn.

Huurder van woning (volledige gebouw)

Als je de enige bewoner van het gebouw bent, moet je het volledige gebouw verzekeren voor de werkelijke waar (heropbouwwaarde verminderd met de slijtage).

Huurder van woning (deel gebouw)

Iedere huurder is aansprakelijk voor zijn appartement en voor de gemeenschappelijke delen in verhouding met de oppervlakte van zijn appartement ten opzichte van het volledige gebouw. Als gedeeltelijke huurder bepaal je de waarde van het gehuurde appartement als volgt : (jaarlijkse huur + lasten) x 20. De kosten voor het verbruik van verwarming, water, gas of elektriciteit reken je niet mee in de lasten.

Is er een risico op onderverzekering?

Bij eerste risico moet het kapitaal niet overeenstemmen met de reële waarde van het goed.

Je hoeft je echter geen zorgen te maken over eventuele onderverzekering van het gebouw die aanleiding zou geven tot de toepassing van de evenredigheidsregel. Je kan op onze website onmogelijk een te verzekeren bedrag opgeven dat lager ligt dan de vereiste ‘minimumkapitalen ter opheffing van de evenredigheidsregel’ van de verzekeringsmaatschappijen. Zo ben je er zeker van dat je altijd een ‘eerste risicodekking’ hebt wanneer je zelf de waarde van het gebouw ingeeft.