Moet je als kotstudent een brandverzekering afsluiten?

Jouw zoon of dochter gaat binnenkort op kot. Dat is altijd een spannend moment uiteraard. Voor de eerste keer dat ze op hun eigen gaan wonen. Dan vraag je jou natuurlijk af of hun woning goed beschermd is en of jouw huidige brandverzekering ook de woning van jouw student dekt.

Bereken je brandverzekering

Moet je voor een kot een aparte brandverzekering hebben?

Net zoals in huis kan er ook in een kot schade optreden zoals schade door brand, water of ontploffing. En ook schade aan derden is daarbij niet uitgesloten. Jij bent dan als huurder aansprakelijk tenzij je het tegendeel kan bewijzen in geval van overmacht of fout door derde. Die aansprakelijkheid wordt ook wel huurderaansprakelijkheid genoemd. De huurderaansprakelijkheid kan je dekken met een brandverzekering voor huurders.

In de meeste gevallen is een kot meeverzekerd in de brandverzekering van jouw eigen huis. (hoofdverblijfplaats). Informeer daar zeker achter bij jouw brandverzekeraar.

Is de inboedel van het kot ook mee verzekerd?

Jouw student heeft uiteraard ook spullen nodig om te kunnen studeren zoals een laptop, smartphone of tablet. Die inboedel is vaak meeverzekerd in jouw eigen brandverzekering. Kijk zeker in jouw verzekeringscontract na of dit ook effectief zo is.

Ben ik ook verzekerd tegen diefstal op kot?

Indien je diefstal en schade in jouw brandverzekering hebt opgenomen, dan gelden deze waarborgen ook voor de persoonlijke spullen in het kot van jouw student. Zo niet, kan je aan jouw brandverzekeraar vragen om de extra dekking diefstal toe te voegen aan de brandpolis.

En wat als mijn kind in het buitenland op kot zit?

Jouw eigen brandverzekering kan een kot in het buitenland verzekeren. Alleen is het mogelijk dat er beperkingen in tijd of landen gelden. In het geval dat je een kot in het buitenland hebt gevonden, kan je daarvoor best eens contact opnemen met jouw brandverzekeraar.