Wat betekent tak 26?

Werk je bij een vennootschap of vereniging? Dan kan een tak 26-product een interessant alternatief zijn voor een tak 21- of tak 23-product.

Wat is tak 26?

De tak 26 is een beleggingsverzekering die vergelijkbaar is met een kasbon of obligatie. Een tak 26-product heeft geen verzekerde en geen begunstigde. Ze biedt je een gegarandeerd rendement aan voor een beperkte duur. Het kapitaal en de voorziene intresten krijg je uitbetaald op een tijdstip dat je zelf hebt bepaald.

Voor wie is een tak 26 interessant?

Een tak 26-product kan voor zowel particulieren als vennootschappen een interessant en veilig spaarproduct zijn. Particulieren kunnen een degelijk rendement behalen op korte of middellange termijn, maar het is vooral een veilige belegging voor vennootschappen die willen ontsnappen aan een premietaks.

Wat is het verschil met tak 21 en tak 23?

Er bestaan een aantal verschillen tussen tak 21, 23 en 26. De grootste verschillen vinden we terug op vlak van fiscaal voordeel, premietaks en roerende voorheffing.

Fiscaal voordeel

 • Tak 21: bij een tak 21-verzekering kan je genieten van een fiscaal voordeel bij het pensioensparen (maximumpremie 960 euro) of het langetermijnsparen (maximumpremie 2.310 euro).
 • Tak 23: bij een tak 23-verzekering kan je enkel genieten van een fiscaal voordeel bij het pensioensparen.
 • Tak 26: een tak 26-product is fiscaal neutraal voor vennootschappen. Dat wil zeggen dat ze geen premietaksen betalen, maar wel een vennootschapbelasting op het gerealiseerde rendement.

Premietaks

 • Tak 21: bij een tak 21-verzekering betaal je een premietaks van 2% tenzij het om pensioensparen gaat.
 • Tak 23: idem tak 21
 • Tak 26: bij een tak 26-product ben je niet onderworpen aan een premietaks omdat die geen echte verzekering is

Roerende voorheffing (belastingen op roerende goederen zoals intresten)

 • Tak 21: bij een tak 21-verzekering betaal je een roerende voorheffing indien de verzekering niet langer loopt dan 8 jaar of indien je het geld opvraagt voordat er 8 jaar verstreken is. De roerende voorheffing wordt berekend op een fictief rendement van 4,75%.
 • Tak 23: bij een tak 23-verzekering betaal je geen roerende voorheffing tenzij er bepaalde rendementsgaranties in de verzekering zijn opgenomen. Die roerende voorheffing wordt dan berekend op de werkelijke waarde, niet op een fictief rendement van 4,75%.
 • Tak 26: bij een tak 26-product betaal je een roerende voorheffing op de verworven intresten.

Wat zijn de kosten van een tak 26?

De kosten zijn afhankelijk van maatschappij tot maatschappij. In de meeste gevallen worden in- en uitstapkosten vereist, maar het bedrag ervan is variabel.

Wat zijn de voordelen en nadelen van een tak 26?

Een tak 26-product heeft zowel voordelen als nadelen. Hieronder vind je een kort overzicht van de voor- en nadelen van zo’n product.

Voordelen

 • Je betaalt geen premietaks
 • Je hebt een gewaarborgd rendement
 • Je beschikt over een veilige belegging op korte of middellange termijn

Nadelen

 • Je betaalt steeds een vennootschapbelasting op de verworven intresten
 • Je kan geen bijkomende waarborgen opnemen zoals invaliditeit of overlijden
 • Je betaalt in de meeste gevallen in- en uitstapkosten