Verkeersboetes in België

Ben je geflitst of heb je een proces-verbaal ontvangen? Dan wil je uiteraard weten wat de gevolgen zijn van jouw verkeersovertreding. Krijg je enkel een boete of hangt er ook een sanctie aan vast?

Verkeersboetes België

In België bestaan er sinds 31 maart 2006 vier categorieën verkeersovertredingen:

Overtredingen van de 1ste graad

 • Gordel niet dragen
 • Richtingaanwijzers niet gebruiken
 • Onrechtmatig op een busstrook of pechstrook rijden

Overtredingen van de 2de graad

 • Door oranjegeel licht rijden
 • Rechts inhalen

Overtredingen van de 3de graad

 • Rijden met de gsm
 • Door rood licht rijden
 • Inhaalverbod negeren
 • Overschrijden van een witte doorlopende lijn

Overtredingen van de 4de graad

De kost van de boete is afhankelijk van welk soort verkeersovertreding je hebt gemaakt. Hoe hoger de kans op een ongeval, hoe hoger ook de boete.

Prijs verkeersboetes België

Wanneer je een overtreding begaat, krijg je van de politie een onmiddellijke inning (=boete die je meteen moet betalen). Die boete kan je via overschrijving of via online banking betalen. Alleen buitenlanders moeten verplicht de boete cash betalen.

Indien je de onmiddellijke inning niet betaalt, krijg je een minnelijke schikking voorgesteld. Wanneer je die ook niet betaalt, zal je voor de rechtbank moeten verschijnen.

Tarieven boetes (uitgezonderd snelheidsovertredingen)

Zoals we reeds hebben vermeld, bepaalt het soort verkeersovertreding hoeveel jouw boete zal kosten. Hieronder vind je een tabel met een overzicht van de prijs van de boete per soort overtreding:

Soort overtreding Onmiddellijke inning Minnelijke schikking Rechtbank
1ste graad 58 euro 85 euro 80 tot 2000 euro
2de graad 116 euro 160 euro 160 tot 2000 euro
3de graad 174 euro 235 euro 240 tot 4000 euro
4de graad Direct dagvaarding
320 tot 4000 euro

Bron: Boetetarieven – Wegcode.be

Snelheidsovertredingen

Voor snelheidsovertredingen bestaan er aparte tabellen die rekening houden met het rijden binnen de bebouwde kom of op andere wegen.

Rijden onder invloed

De boetes en sancties voor rijden onder invloed vallen net zoals snelheidsovertredingen onder een andere categorie. Hieronder vind je overzicht van de boetes en sancties bij het rijden onder invloed:

 • Tussen 0,5 à 0,8 promille: je ontvangt een onmiddellijke inning van 170 euro. Ook krijg je een onmiddellijk rijverbod van 3 uur. Een minnelijke schikking of dagvaarding is mogelijk.
 • Tussen 0,8 à 1,01 promille: je ontvangt een onmiddellijke inning van 400 euro. Ook krijg je een onmiddellijk rijverbod van 6 uur en is de intrekking van jouw rijbewijs bij gevaarlijk gedrag een mogelijkheid. Een minnelijke schikking of dagvaarding is mogelijk.
 • Tussen 1,02 à 1,15 promille: je ontvangt een onmiddellijke inning van 550 euro. Ook krijg je een onmiddellijk rijverbod van 6 uur en is de intrekking van jouw rijbewijs bij gevaarlijk gedrag een mogelijkheid. Een minnelijke schikking of dagvaarding is mogelijk.
 • Tussen 1,15 à 1,49: je ontvangt een onmiddellijke inning van 1200 euro. Ook krijg je een onmiddellijk rijverbod van 6 uur en is de intrekking van jouw rijbewijs bij gevaarlijk gedrag een mogelijkheid. Een minnelijke schikking of dagvaarding is mogelijk.
 • Vanaf 1,5 promille: je krijgt geen onmiddellijke inning of minnelijke schikking. Jouw rijbewijs wordt onmiddellijk ingetrokken gedurende 15 dagen. Je zal voor de rechtbank moeten verschijnen die jou een boete en rijverbod zal toekennen.

Bereken jouw verkeersboete

Je kan op wegcode.be je verkeersboete berekenen.