Heeft een aandoening invloed op je verzekeringen?

Bepaalde aandoeningen zoals suikerziekte, hartkwalen of epilepsie vormen een verhoogd risico voor de verzekeraar. Op welke manier hebben deze aandoeningen dan een effect op jouw verzekeringen?

Moet ik een aandoening steeds aan mijn verzekeraar melden?

Wanneer je bijvoorbeeld een autoverzekering wilt afsluiten, zal de verzekeraar steeds vragen naar jouw gezondheidstoestand. Afhankelijk van de antwoorden die je geeft, dien je nog een bijkomende medische vragenlijst in te vullen.

Het is belangrijk om steeds alle relevante informatie van jouw medische toestand aan de verzekeraar mee te delen. En dat zowel wanneer je een verzekering afsluit als wanneer je reeds verzekerd bent. Kruip je bijvoorbeeld achter het stuur terwijl dat niet verantwoord is, kan de verzekeraar de uitgekeerde schadevergoeding na een ongeval van jou terugeisen.

Op welke verzekeringen kan mijn aandoening een invloed hebben?

Autoverzekering

Bepaalde aandoeningen waaronder epilepsie en hartkwalen kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. Je verzekeringsmaatschappij zal in dat geval aan jouw arts of CARA een attest opvragen dat aantoont dat je rijgeschikt bent.

Schuldsaldoverzekering

Wanneer je een hypothecaire krediet aangaat voor het kopen of bouwen van jouw woning, vraagt de kredietverstrekker vaak om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Het dient als waarborg voor zowel je gezin als de bank indien je plots overlijdt vóór de eindvervaldag van de lening. De lening dient immers nog afbetaald te worden.

De verzekeraar zal naar jouw gezondheidstoestand vragen om het sterfterisico correct in te schatten. Bij een ernstige aandoening of kankerverleden kan er een verhoogd risico zijn op voortijdige sterfte. Dat kan uiteindelijk leiden tot een bijpremie of zelfs tot weigering.

Hospitalisatieverzekering, levensverzekering en gewaarborgd inkomen

Je dient bij de verschillende verzekeringen op voorhand een medisch vragenlijst in te vullen zodat de verzekeraar jouw gezondheidstoestand kan inschatten. Dat is het geval bij onder andere een gewaarborgd inkomen, levens- of hospitalisatieverzekering. De verzekeraar zal zich baseren op die vragenlijst onder welke voorwaarden en tegen welke prijs hij deze verzekering wilt aanbieden.

Private verzekeraar sluiten in de meeste gevallen de kosten van bestaande ziektes uit. Ze worden dus met andere woorden niet vergoed. Indien je een aandoening oploopt tijdens de looptijd van polis, blijf je wel verzekerd.