Je voordelen als gebruiker van Verzekeringen.be

Steeds meer consumenten gebruiken het internet niet enkel om zich te informeren over verzekeringen, producten en/of diensten, maar hebben het internet geïntegreerd in hun dagelijks bestaan. Hierdoor wijzigt de rol van het internet van een passief werkinstrument (opzoeken van informatie op het ogenblik dat er een behoefte is) naar een actief bestaansinstrument.

Met Verzekeringen.be zijn we er ons van bewust dat ons nog een hele uitdaging te wachten staat, maar de wil en de motivatie zijn alvast aanwezig. Toch vinden we dat we nu al een aantal troeven mogen aanhalen die voor jou (als gebruiker, als verzekeringsnemer) een voordeel betekenen.

Berekeningsmodules verzekeringen

Via deze toepassing kun je gratis en in alle vrijheid de (toekomstige) prijs voor je gewenste verzekering berekenen en vergelijken. De berekeningen gebeuren online en in real time. Met andere woorden, je krijgt meteen de prijzen verstrekt bij meerdere verzekeringspartijen voor je gewenste verzekering. Doe er je voordeel mee !

Mijn Verzekeringen

Via Mijn Verzekeringen behoud je het overzicht over al je verzekeringen. Je kan deze beheren en je kan eenvoudig nagaan welk gewicht iedere polis in je totale weerkerende verzekeringsuitgave vertegenwoordigt.

Vroeger aangevraagde offertes

Een oude prijsberekening herbekijken? Of een herberekening maken op basis van dezelfde invulgegevens? Dat kan dankzij de toepassing:

Je vervaldagmelder

Dankzij je vervaldagmelder ontvang je automatisch een mail waarin je wordt herinnerd aan je intentie om je verzekeringen, en meer in het bijzonder je verzekeringspremie, eens grondiger onder de loep te nemen. Via de berekeningsmodule kan je dan meteen de prijs bij meerdere verzekeraars berekenen en vergelijken.

Prijsindicator verzekeringen

Heb je even geen tijd maar wil je snel een indicatie krijgen van je (toekomstige) prijs autoverzekering of brandverzekering?

Groepsaankoop

Groepsaankopen zijn de voorbije jaren een maatschappelijke trend geworden. Zo ook voor verzekeringen. Verzekeringen.be verstrekt nu al de kans om de huidige beste prijzen te berekenen bij de grootste groep verzekeraars, en dit voor de meeste particuliere verzekeringen in België. Via een gezamelijke aankoop willen wij verzekeraars motiveren jou extra te stimuleren dankzij een aanvullend prijsvoordeel (= korting)!

Oude verzekeringsmaatschappijen

Herken je de situatie? Je gaat binnenkort op pensioen en maakt een stand van zaken op van al je lopende verzekeringspolissen. Ergens in een oude map onder het stof vind je enkele verzekeringspolissen (eventueel in kader van een groepsverzekering) waarvan je het bestaan (en de oorsprong) niet meer kende. Bovendien blijkt de verzekeringsmaatschappij niet meer actief en niemand kan je meteen zeggen wie de huidige beheerder van die polissen is.

Voor iedereen die zich in deze situatie herkent, hebben wij het overzicht opgemaakt met vergane gloriën in de verzekeringswereld. Het is een werk van lange adem geweest en wij proberen deze zo goed mogelijk up-to-date te houden. Mocht je echter een foutje vaststellen, laat ons dit dan zeker weten samen met een mogelijke bron die we kunnen contacteren en/of nagaan op juistheid van de correctie.

Gratis

Alle toepassingen en het gebruik ervan worden kosteloos ter beschikking gesteld. Dus ook het berekenen en vergelijken van de verzekeringspremies is volledig gratis.

Minimum inspanning, maximum resultaat

Via één premieberekening kun je de prijs opvragen bij alle betrokken aanbieders. Zodoende hoef je slechts 1 keer je gegevens in te voeren en ontvang je toch de verzekeringspremies van meerdere aanbieders. Wil je op een later tijdstip een andere premieberekening maken, hetzij voor dezelfde verzekering, hetzij voor een ander type verzekering, hoef je jouw gegevens niet opnieuw in te voeren, maar kun je deze automatisch ophalen zodra je inlogt. Het bespaart je meteen tijd en onnodige frustraties.

Snelheid

In tegenstelling tot veel andere sites die beweren een gelijkaardige dienstverlening te verstrekken, geven wij je onmiddellijk de correcte verzekeringspremie bij meerdere aanbieders weer. Dankzij het internet gebeurt alles online en aan de tarieven die de aanbieders op dat ogenblik hanteren.

Correctheid van de tarieven

Aangezien het de aanbieders zelf zijn die instaan voor het onderhoud van hun tarieven, gebeurt iedere prijsberekening aan het op dat ogenblik geldende tarief.

Geen verkoopsdruk

Zoals eerder aangehaald, en opgenomen in onze broodwinning, hebben wij geen enkele commerciële afspraak met een verzekeraar. Via Verzekeringen.be kun je gratis een verzekeringspremie berekenen en vergelijken en behoud je de absolute vrijheid in je keuze en de vervolgstappen.

Privacy

Verzekeringen.be hecht veel belang aan het respecteren van jouw privacy. Aangezien het voor het berekenen en vergelijken van verzekeringspremies noodzakelijk is om persoonlijke gegevens op te vragen, willen wij duidelijk en transparant uitleggen wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt conform de richtlijnen en de wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Transparantie

De verzekeraars leveren ons zeer uitgebreide beschrijvingen van hun producten. Zodoende kan je niet enkel de prijs vergelijken, maar ook de waarborgen, clausules en voorwaarden.

Neutraliteit / Onafhankelijk

Verzekeringen.be, en in het bijzonder de partij die ons vertegenwoordigt met name Verzekeringen NV, is volledig onafhankelijk. Er is geen enkele vorm van belangenvermening, noch van enige inmenging op vlak van aandeelhouderschap.

Productengamma

Vandaag concentreren wij ons vooral op auto-, brand-, reis-, BA Familiale en schuldsaldoverzekeringen. Het is wel onze bedoeling om het aanbod aan verzekeringen in de (nabije) toekomst verder uit te breiden.