Garantie verzekering tweedehands auto

Ben je van plan om een tweedehands auto te kopen? Dan kun je voortaan, aanvullend op je autoverzekering, een verzekering voor (de verlenging van) de garantie van je auto afsluiten. Ook al heb je die via een particulier gekocht.

Autoverzekering simuleren

Garantie 2dehands auto aangekocht via een officiële verkoper

Sinds 1 januari 2005 geniet je als consument minimaal 1 jaar wettelijke garantie op het gebrek aan overeenkomst voor een tweedehandsvoertuig (of ander type voertuig : bestelwagen, vrachtwagen, minibus, motor,…) die je hebt aangekocht bij een professionele verkoper.

  • consument = een natuurlijk persoon die een occasiewagen aankoopt dat niet kadert binnen een beroeps– of commerciële activiteit
  • gebrek aan overeenkomst = wanneer het voertuig en de staat ervan niet overeenstemt met het beschrijf in de overeenkomst

De wettelijke garantie op een nieuwe auto bedraagt 2 jaar. Voor een tweedehands voertuig kan deze wettelijke termijn contractueel beperkt worden tot minimum 1 jaar.

Wat houdt deze wettelijke garantie in?

  • de verkoper garandeert jou dat de auto in overeenstemming is met de condities en rijvaardigheden beschreven in de overeenkomst
  • de wagen voldoet aan de kwaliteiten en prestaties die normaal zijn voor een voertuig van die leeftijd, kilometerstand en prijs
  • het voertuig kan gebruikt worden overeenkomstig de doelstelling van de koper

Wees je ervan bewust dat deze wettelijke garantie geen  omniumverzekering is. De garantie dekt dus niet :

  • de normale slijtage van het voertuig (filter, distributieriem etc.)
  • de stukken en onderdelen die normaliter zouden moeten worden vervangen tijdens het jaar van de aankoop (bijvoorbeeld op basis van de informatie die de verkoper gegeven heeft)

We onderscheiden 2 periodes bij de wettelijke garantie

Tijdens de eerste 6 maanden

Indien je tijdens de eerste 6 maanden een gebrek vaststelt dat niet overeenstemt met de overeenkomst dan wordt dat door de Wet beschouwd alsof het reeds bestond op het ogenblik van de verkoop.

Na de eerste 6 maanden

Doe je na de eerste 6 maanden de vaststelling, dan zegt de Wet dat het aan jou is om te bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het tijdstip van de levering.

Doe je de vaststelling tijdens de eerste 6 maanden of heb je aangetoond dat het gebrek al bestaande was bij de levering, dan moet de verkoper je voertuig ‘conform’ herstellen. Conform herstellen betekent dat het voertuig na herstelling moet beantwoorden aan een staat conform de leeftijd, kilometerstand en prijs.

Garantieverzekering bij aankoop tweedehandswagen via officiële verkoper

Dankzij de garantieverzekering (aanvullende verzekering bij je huidige of nieuwe autoverzekering) kun je je na de wettelijke garantietermijn van 1 jaar langer indekken tegen een groot deel van het risico op onverwachte kosten. Zo bescherm je je tegen mogelijke mechanische, elektrische of elektronische panne van je voertuig.

In de brochure garantieverlenging 2dehands wagen staan enkele voorbeelden opgenomen.

De garantieverzekering (voor personenwagens) wordt aangeboden door Mapfre Warranty, een label van de verzekeraar Mapfre Asistencia. Via je onafhankelijke makelaar kun je meer informatie bekomen.

Garantie 2dehands auto aangekocht via een particulier

Uitgezonderd de verplichting een car–pass te bezorgen aan de koper, is de verkoop van een 2dehandswagen tussen particulieren niet echt gereglementeerd. Als je bovendien weet dat de verkoop van tweedehandswagens tussen particulieren bijna 50% bedraagt, dan besef je meteen ook het belang van een aanvullende garantieverzekering.

Dankzij de garantieverzekering van Mapfre Warranty geniet je bescherming voor het risico van financieel verlies bij een mechanische, elektrische of elektronische panne. Die bescherming is van toepassing op alle personenwagens van minder dan 3,5 ton die niet meer onder de fabriekswaarborg vallen en gaat gepaard met een uitstekende dekking en glasheldere voorwaarden. We benadrukken wel dat normale slijtage (filters, distributieriem,…) aan de auto geen deel uitmaakt van de dekking.

Autoverzekering simuleren