Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?

Jouw verzekering is te duur of je wilt van verzekeraar veranderen. Kan je in die gevallen jouw verzekering opzeggen? Om een verzekering correct op te zeggen, dien je bepaalde stappen te volgen.

Wanneer kan ik mijn verzekering opzeggen?

Je kan jouw verzekering in bepaalde situaties opzeggen:

 • Tariefswijziging. Jouw verzekeraar meldt dat er een tariefverandering is in jouwverzekering. In dat geval kan je jouw verzekering opzeggen binnen de maand of binnen de 3 maanden na de melding van de tariefswijziging (afhankelijk van wat er op de brief vermeld staat)
 • Ontevreden over verzekeraar. Je kan in dat geval jouw verzekering opzeggen, maar je dient dat wel 3 maanden voor de vervaldag te doen
 • Verdwijning van het risico. Bij verkoop van een auto of woning kan je jouw verzekering onmiddellijk stopzetten. Wanneer je inboedel van je woning wordt verhuisd naar een nieuwe woning die je deze wel te blijven verzekeren via je huidige verzekeraar.
 • Na een schadegeval. Na elke schadegeval kan je je verzekering opzeggen

Meestal dien je minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag jouw verzekeraar te melden dat je jouw verzekering wenst op te zeggen.

Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?

Je kan jouw verzekering opzeggen door een aangetekende opzegbrief naar jouw verzekeraar te sturen. Vermeld zeker het volgende in jouw opzegbrief:

 • Je naam en adres
 • Je polisnummer
 • Je verzekeringsmaatschappij
 • Type verzekering
 • Vermelding dat je polis wilt opzeggen
 • Hoofdvervaldatum (of de geschatte datum indien je niet 100% zeker bent)
 • Je handtekening

Neem je een nieuwe polis bij een andere verzekeraar? Dan begeleidt normaal gezien de maatschappij of makelaar je in de nodige stappen om het verzekeringscontract stop te zetten.

Zeg je jouw verzekering op omwille van een tariefwijziging? Vermeld dat dan apart in de opzeggingsbrief. Meld het ook steeds aan de nieuwe verzekeraar.

Wanneer jouw verzekering meerdere personen dekt of je meerdere verzekeringsplannen hebt, kan je het beëindigen beperken per persoon of per verzekeringsplan.

Verzekeringsovereenkomsten hebben standaard maximum een looptijd van 1 jaar en zijn stilzwijgend verlengbaar. Dit wil dus ook zeggen dat wanneer je niet het initiatief neemt om jouw verzekering stop te zetten, deze gewoon blijft verder lopen.

Welke verzekeringen kan ik allemaal opzeggen?

Alle verzekeringen die je hebt lopen kan je opzeggen. Hier kan je de informatie terugvinden per verzekeringsproduct: