Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?

Jouw verzekering is te duur of je wilt van verzekeraar veranderen. Kan je in die gevallen jouw verzekering opzeggen? Om een verzekering correct op te zeggen, dien je bepaalde stappen te volgen.

Wanneer kan ik mijn verzekering opzeggen?

Je kan jouw verzekering in bepaalde situaties opzeggen:

 • Tariefswijziging. Jouw verzekeraar meldt dat er een tariefverandering is in jouw verzekering. In dat geval kan je jouw verzekering opzeggen binnen de maand of binnen de 3 maanden na de melding van de tariefswijziging (afhankelijk van wat er op de brief vermeld staat)
 • Ontevreden over verzekeraar. Je kan in dat geval jouw verzekering opzeggen, maar je dient dat wel 3 maanden voor de vervaldag te doen
 • Verdwijning van het risico. Bij verkoop van een auto of woning kan je jouw verzekering onmiddellijk stopzetten. Wanneer je inboedel van je woning wordt verhuisd naar een nieuwe woning die je deze wel te blijven verzekeren via je huidige verzekeraar.
 • Na een schadegeval. Na elke schadegeval kan je je verzekering opzeggen

Meestal dien je minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag jouw verzekeraar te melden dat je jouw verzekering wenst op te zeggen.

Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?

Je kan jouw verzekering opzeggen door een aangetekende opzegbrief naar jouw verzekeraar te sturen. Vermeld zeker het volgende in jouw opzegbrief:

 • Je naam en adres
 • Je polisnummer
 • Je verzekeringsmaatschappij
 • Type verzekering
 • Vermelding dat je polis wilt opzeggen
 • Hoofdvervaldatum (of de geschatte datum indien je niet 100% zeker bent)
 • Je handtekening

Neem je een nieuwe polis bij een andere verzekeraar? Dan begeleidt normaal gezien de maatschappij of makelaar je in de nodige stappen om het verzekeringscontract stop te zetten.

Zeg je jouw verzekering op omwille van een tariefwijziging? Vermeld dat dan apart in de opzeggingsbrief. Meld het ook steeds aan de nieuwe verzekeraar.

Wanneer jouw verzekering meerdere personen dekt of je meerdere verzekeringsplannen hebt, kan je het beëindigen beperken per persoon of per verzekeringsplan.

Verzekeringsovereenkomsten hebben standaard maximum een looptijd van 1 jaar en zijn stilzwijgend verlengbaar. Dit wil dus ook zeggen dat wanneer je niet het initiatief neemt om jouw verzekering stop te zetten, deze gewoon blijft verder lopen.

Wat verandert er na 1 oktober 2024 voor het opzeggen van mijn verzekering?

Je verzekering opzeggen is niet altijd even simpel. Vanaf 1 oktober 2024 worden enkele verandering doorgevoerd, die het simpeler moeten maken om je verzekering op te zeggen. Een overzicht van de veranderingen:

 • De opzegtermijn wordt twee maanden in plaats van de huidige drie maanden.
 • Je kan na het eerste jaar verzekerd te zijn je verzekering op elk moment opzeggen, rekening houdend met de opzegtermijn van twee maanden. Nu moet je rekening houden met de vervaldatum van je contract. Dat hoeft dus niet meer na 1 oktober.
 • Je moet geen aangetekende brief meer sturen, je kan vanaf dan ook digitaal opzeggen via elektronische handtekening of via een digitaal formulier. Daar kunnen we je uiteraard ook mee helpen, je hoeft dat niet zelf uit te zoeken.
 • Voor verzekeringsovereenkomsten die vanaf 1 oktober 2024 worden gesloten of stilzwijgend worden verlengd, gelden de nieuwe regels. Dit houdt in dat consumenten na de eerste verlenging van hun contract deze op elk moment kunnen opzeggen met de opzegtermijn van twee maanden

Welke verzekeringen kan ik allemaal opzeggen?

Alle verzekeringen die je hebt lopen kan je opzeggen. Hier kan je de informatie terugvinden per verzekeringsproduct: