Hoe verloopt de schaderegeling en de vergoeding?

Hoe verloopt de schaderegeling en de vergoeding?

In eerste instantie zullen de betrokken verzekeraars op basis van de gegevens die zij hebben ontvangen van hun verzekerden (o.a. aanrijdingsformulier) en van andere partijen bepalen wie aansprakelijk is voor het ongeval.

Autoverzekering berekenen

Welke informatie vind je hieronder terug:

Wat indien je niet aansprakelijk bent voor de geleden schade?

Ben je niet verantwoordelijk voor het verkeersongeval (ongeval niet in fout) en dus ook niet verantwoordelijk voor de geleden schade, krijg je die vergoed via je BA autoverzekering.

Welke verzekeraar de schade vergoedt, is afhankelijk van de regeling die tussen beide verzekeraars werd getroffen. Geldt er een RDR–regeling tussen beiden dan zal hoogstwaarschijnlijk je eigen verzekeraar de schade vergoeden (in functie van de omvang van de schade). Is er geen RDR–regeling tussen beide verzekeraars dan zal de verzekeraar van de tegenpartij de schade vergoeden.

Wat als je gedeeltelijk aansprakelijk bent voor de schade?

Gedeeltelijke aansprakelijkheid is één van de drie mogelijkheden bij een ongeval. Dit betekent dat beide partijen aansprakelijk worden gesteld. Ze zijn dus beide verantwoordelijk voor een deel van de schade. Hierbij kan het zijn dat elke partij zijn eigen schade dient te betalen of dat er een schulddeling dient te gebeuren.

Een schulddeling kan als volgt: Als de tegenpartij bijvoorbeeld 80% van de schade erkent zal er een schadevergoeding van 80% plaatsvinden. De overige 20% dien je dan zelf te betalen.

Wat indien je verantwoordelijk bent voor de betrokken schade?

Als je zelf verantwoordelijk bent voor het ongeval (ongeval in fout) en dus aansprakelijk bent voor de geleden materiële schade aan je eigen wagen en/of lichamelijke schade, zal je geen vergoeding krijgen via je BA autoverzekering.

Wens je echter in alle situaties, dus ook bij eigen aansprakelijkheid, een vergoeding te krijgen voor de geleden schade? Dan kun je aanvullend op je verplichte autoverzekering het best een aanvullende verzekering afsluiten bij je verzekeraar. We denken hierbij aan een omniumverzekering (voor de schade aan je wagen) en/of een bestuurdersverzekering (voor de lichamelijke schade).

Weetje: je bent niet verplicht om de ontvangen vergoeding ook daadwerkelijk te gebruiken voor het herstellen van de schade aan je wagen. Je mag zelf bepalen wat je daarmee wil doen.

Het bepalen van de betrokken schade

Het bepalen van de omvang van de geleden schade gebeurt door een expert die is aangesteld door je verzekeraar BA autoverzekering. Die gaat de wagen in de garage controleren en gaat na of het bestek van de garage overeenstemt met de werkelijk geleden schade naar aanleiding van het ongeval. Eenmaal goedgekeurd kan het proces in werking worden gesteld voor de herstellingen aan de wagen.

Soms gebeurt het dat een extra expert moet worden aangesteld wanneer de verscheidene betrokken partijen het niet eens geraken over de grootte van de schade.

De wet bepaalt dat de schaderegeling binnen een welgedefinieerde termijn moet zijn afgehandeld. Indien er een element in het verzekeringsdossier is (omvang van de schade,…) waar nog geen uitsluitsel over bestaat, heeft het slachtoffer alvast recht op een voorschot (op basis van de reeds gemaakte kosten en de gekende toekomstige kosten).