Hoe verloopt de schaderegeling bij de autoverzekering?

Wanneer je een schadeongeval met je wagen hebt gehad, is het belangrijk om zo goed mogelijk de schade aan jouw verzekeraar door te geven. Op die manier kan de schaderegeling snel en correct verlopen.

Autoverzekering berekenen

Hoe moet je een schadegeval melden?

Je brengt zo spoedig mogelijk jouw verzekeraar op de hoogte van het schadegeval. Bezorg je verzekeraar de nodige gegevens over de omstandigheden van het schadegeval. De verzekeraar heeft die gegevens ook nodig om de schadevergoeding te berekenen waar jij als verzekerde of slachtoffer recht op hebt.

Geef de volgende gegevens aan je autoverzekeraar door:

  • Aard van de schade (materiële en/of lichamelijke schade
  • Foto’s van de schade
  • Datum en locatie van het schadegeval
  • Omstandigheden van de schade
  • Ingevulde aanrijdingsformulier
  • Polisnummer
  • Gegevens van derden (bijvoorbeeld getuigen)
  • Vermelding of er PV is opgemaakt
  • Vermelding of er gewonden waren

De schaderegeling verloopt sneller indien je zoveel mogelijk gegevens kunt bezorgen aan de verzekeraar.

Hoe wordt de schade bepaald?

Het bepalen van de omvang van de geleden schade gebeurt door een expert die is aangesteld door je verzekeraar BA autoverzekering. Die gaat de wagen in de garage controleren en gaat na of het bestek van de garage overeenstemt met de werkelijk geleden schade naar aanleiding van het ongeval. Eenmaal goedgekeurd kan het proces in werking worden gesteld voor de herstellingen aan de wagen.

Soms gebeurt het dat een extra expert moet worden aangesteld wanneer de verscheidene betrokken partijen het niet eens geraken over de grootte van de schade.

Hoe verloopt de schaderegeling?

Je bent aansprakelijk voor het schadegeval

Bij een ongeval in fout waar jij aansprakelijk bent voor de geleden materiële schade aan je eigen wagen en/of lichamelijke schade, zal je geen vergoeding krijgen via je BA autoverzekering.

Wens je echter bij eigen aansprakelijkheid een vergoeding te krijgen voor de geleden schade? Dan kun je aanvullend op je verplichte autoverzekering een aanvullende verzekering afsluiten bij je verzekeraar. We denken hierbij aan een omniumverzekering (voor de schade aan je wagen) en/of een bestuurdersverzekering (voor de lichamelijke schade).

Weetje: je bent niet verplicht om de ontvangen vergoeding ook daadwerkelijk te gebruiken voor het herstellen van de schade aan je wagen. Je mag zelf bepalen wat je daarmee wil doen.

Franchise–regeling of vrijstelling
In de verplichte BA Autoverzekering is er ‘bij aanvang’ geen sprake van een mogelijke vrijstelling (ook franchise genoemd) dat bepaalt dat je zelf een deel van de schade aan de tegenpartij moet bekostigen. Wel kan een verzekeraar dat inbouwen wanneer de verzekerde meerdere malen betrokken is geraakt bij een ongeval in fout. Jonge bestuurders hebben vaak zo’n maatregel opgenomen in hun overeenkomst met het oog op een verantwoordelijker rijgedrag.

Je bent gedeeltelijk aansprakelijk voor het schadegeval

Gedeeltelijke aansprakelijkheid betekent dat beide partijen aansprakelijk worden gesteld. Ze zijn dus beide verantwoordelijk voor een deel van de schade. Daarbij kan het zijn dat elke partij zijn eigen schade dient te betalen of dat er een schulddeling dient te gebeuren.

Een schulddeling kan als volgt: Als de tegenpartij bijvoorbeeld 80% van de schade erkent zal er een schadevergoeding van 80% plaatsvinden. De overige 20% dien je dan zelf te betalen.

Je bent niet aansprakelijk voor het schadegeval

Bij een ongeval niet in fout waar je dus niet verantwoordelijk bent voor de geleden schade, krijg je die vergoed via je BA autoverzekering.

Welke verzekeraar de schade vergoedt, is afhankelijk van de regeling die tussen beide verzekeraars werd getroffen. Geldt er een RDR–regeling tussen beiden, dan zal hoogstwaarschijnlijk je eigen verzekeraar de schade vergoeden (in functie van de omvang van de schade). Is er geen RDR–regeling tussen beide verzekeraars? Dan zal de verzekeraar van de tegenpartij de schade vergoeden.