Autoverzekering – Faq

Wat met mijn aanhangwagen. Moet ik deze (afzonderlijk) laten verzekeren ?

Het laten verzekeren van een aanhangwagen wordt bepaald door de maximum toegelaten massa (MTM) ofwel het maximum gewicht dat een aanhangwagen in beladen toestand niet mag overschrijden (indien men deze op een grote weegschaal zou rijden).

Gezien de vele vragen die ons toekwamen rond dit thema, hebben we er ondertussen een volwaardige pagina over gemaakt : hoe je aanhangwagen verzekeren in België !

De premie voor je verplichte autoverzekering BA wordt ondermeer bepaald door het aantal kilometers die je op jaarbasis aflegt. Bovendien maken de meeste verzekeraars een onderscheid in premie wanneer het voertuig gebruikt wordt voor professionele doeleinden of louter voor vrijetijdsbesteding.

In de praktijk laten de verzekeraars echter toe dat de eigen wagen gebruikt mag worden voor vrijetijdsbesteding, voor woon-werk verkeer en voor sporadische beroepsopdrachten. Met andere woorden, zodra er een zekere regelmaat kan vastgesteld worden in je professionele verplaatsingen, raden wij je aan om je verzekeraar hiervan op de hoogte te stellen. Deze laatste zal op basis van de informatie die je hem verstrekt, een nieuwe premie voor je BA autoverzekering berekenen (omwille van het toegenomen risico).

Let wel! Gebruik je je privé-wagen voor regelmatige professionele verplaatsingen en je meldt dit niet aan je verzekeraar, kan deze, bij mogelijke schade, zich tegen jou keren omdat je een gewijzigde situatie niet hebt gemeld.

Zijn winterbanden verplicht in Nederland ?

Neen, of althans, voorlopig nog niet. In Europa zijn er slechts een aantal lidstaten waar winterbanden verplicht zijn. Een overzicht van de situatie per lidstaat vindt u hier: de verplichtingen inzake winterbanden per lidstaat(pdf).

Ik wil een tweedehandswagen kopen. Kan ik de geldigheid van een inschrijvingsbewijs nagaan ?

Ja, dat kan.

Sinds oktober 2011 kan u als Belgisch burger de geldigheid van een Belgisch inschrijvingsbewijs van een voertuig controleren. Een nieuwe toepassing op www.checkdoc.be (Checking Belgian Documents) maakt dit mogelijk.

www.checkdoc.be werd al gebruikt om na te gaan of een Belgisch identiteitsbewijs al dan niet gestolen is. Nu kan u dus ook op een snelle en discrete manier nagaan of het inschrijvingsbewijs geldig is voor u een tweedehandswagen koopt.

Hoe werkt het checkdoc.be systeem ?

Zodra iemand klacht neerlegt bij de politie over de diefstal van boorddocumenten, wordt deze info door de politie doorgespeeld aan de DIV (Directie Inschrijving Voertuigen). Het Checkdoc-systeem staat in verbinding met de databank van de DIV. Zodoende verschijnt de boodschap over gestolen boorddocumenten automatisch in het systeem.

Kan je een autoverzekering afsluiten voor een wagen die niet op je naam is ingeschreven en ook je eigendom niet is ?

Ja, dat kan. De Wet met betrekking tot het verplicht aangaan van een aansprakelijkheidsverzekering wil je met een auto de openbare baan betreden, legt niet op wie een autoverzekering moet afsluiten. Ze verplicht je enkel een autoverzekering af te sluiten indien je de openbare weg wil betreden met een gemotoriseerd motorrijtuig. Als eigenaar is het wel je plicht erop toe te zien dat de betrokken persoon minstens een ba autoverzekering afsluit.

Kan ik overstappen nadat de premie voor mijn autoverzekering werd verhoogd ?

Ja, dat kan. Wanneer je autoverzekeraar een tariefwijziging wil doorvoeren, dan moet hij je hiervan, ten laatste 90 dagen vóór de jaarlijkse vervaldag, op de hoogte stellen. Vanaf dan heb je 30 dagen de kans om je verzekering voor je wagen op te zeggen.

Ik ben omnium verzekerd. Moeten alle kleine incidenten vermeld worden ? Bijvoorbeeld door eigen fout tegen een paaltje gereden.

Neen, dat hoeft niet. Je bepaalt zelf welke schade je wil melden. Weet wel dat iedere schade waarvoor je je verzekering auto wil laten tussenkomen, een extra vermelding krijgt op je schade-attest. Bovendien zal een expertise naar aanleiding van het melden van een schade uitmaken of de gemelde schade integraal deel uitmaakt van het gemelde schadegeval.Dit uiteraard om te vermijden dat er misbruik wordt gemaakt.

Ik heb schade aan mijn wagen opgelopen door vandalisme (mijn dak is ingedeukt). Is dit ook verzekerd ?

Beschik je over een full omnium, dan kun je hier (in principe) op terugvallen, ongeacht of de vandalen werden gevat of niet. Werden ze gevat, dan kan de schade op hen verhaald worden.

Heb je geen full omnium en de vandalen werden niet gevat, dan kun je best de polisvoorwaarden van je autoverzekering erop nalezen. Misschien dekt deze toch de toegebrachte schade. Je kan steeds het best contact opnemen met je verzekeraar om uitsluitsel te krijgen.

Wanneer is een omnium interessanter dan een gewone ba autoverzekering ?

Ben je een krediet aangegaan voor de aankoop van je wagen, dan is het wellicht interessant om gedurende de looptijd van dit krediet een omniumverzekering af te sluiten. Wees wel duidelijk welke aspecten je graag wil verzekeren.