Wat zijn de gevolgen voor je verzekeringen bij kanker?

De gevolgen van kanker voor je bestaande verzekeringen blijven gelukkig beperkt. Wanneer je echter nieuwe verzekeringen wilt afsluiten, zal de verzekeraar in de meeste gevallen rekening houden met jouw medische voorgeschiedenis.

Wat zijn de gevolgen van kanker op je bestaande verzekeringen?

Overlijdensverzekering, hospitalisatieverzekering en schuldsaldoverzekering

Een kankerdiagnose heeft geen gevolgen voor de bestaande overlijdensverzekering, hospitalisatieverzekering en schuldsaldoverzekering. Behalve wanneer je de medische vragenlijst niet naar waarheid hebt ingevuld bij de aanvraag van de verzekering. Dat kan een impact hebben op de vergoedingen die jouw verzekeraar betaalt. Denk bijvoorbeeld aan de verklaring omtrent je rookgedrag.

Autoverzekering

Er bestaan kankervormen en -behandelingen die tijdelijk of permanent invloed op de rijvaardigheid hebben. Je kan jouw rijvaardigheid laten testen bij het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing (CARA). Het CARA kan je een rijvaardigheidsattest geven om eventuele discussies bij een ongeval te vermijden.

Wat zijn de gevolgen van kanker op je nieuwe verzekeringen?

Overlijdensverzekering, hospitalisatieverzekering en schuldsaldoverzekering

De verzekeraar gaat eerst het risico inschatten om te bepalen of je al dan niet voldoet aan de voorwaarden voor deze verzekeringen. Hij kijkt daarvoor naar jouw gezondheid en medische voorgeschiedenis. Dat gebeurt aan de hand van een medische vragenlijst. Afhankelijk van je medische toestand kan de verzekeraar een bij-premie vragen of bepaalde aandoeningen uitsluiten.

Reisbijstand- en annulatieverzekering

Informeer je bij de reisverzekeraar of voorafbestaande ziektes al dan niet verzekerd zijn in de reisbijstand. Check daarnaast ook of je verzekerd bent als je jouw reis moet annuleren indien je hervalt.