Wanneer een omniumverzekering afsluiten?

Wanneer je een nieuwe of tweedehands auto hebt gekocht, wil je die natuurlijk zo goed mogelijk beschermen. Daarom is het aangeraden om een omniumverzekering af te sluiten.

Omniumverzekering berekenen

Wat is een omniumverzekering?

Een omniumverzekering is de meest complete autoverzekering op de markt. Ze bestaat bovenop de verplichte BA autoverzekering uit een aantal bijkomende waarborgen. Zo kan je jouw basis autoverzekering aanvullen met waarborgen zoals dekking van eigen materiële schade aan je auto, glasschade naar aanleiding van inbraakpoging enzovoort.

Een omniumverzekering is niet wettelijk verplicht in België. Het gaat om een aanvullende verzekering, wat wil zeggen dat de bepalingen ervan niet wettelijk vastgelegd zijn. De autoverzekeraar kan dus zelf de regels definiëren zonder afbreuk te doen aan de regels van de algemene verzekeringswet. Wanneer je een omniumverzekering wilt afsluiten, is het dus belangrijk om duidelijk mee te geven welke risico’s je wenst te verzekeren. Die risico’s worden contractueel bepaald en als bijlage opgenomen in je BA autoverzekering.

Wat is het verschil tussen een mini-omnium en full-omnium?

Mini-omnium (kleine omnium)

Een mini-omnium bevat een aantal aanvullende waarborgen voor je autoverzekering:

Een mini-omnium is bedoeld voor wagens die enkele jaren oud zijn of voor tweedehandswagens. Het wordt aangeraden een mini-omnium te nemen wanneer je auto door zijn leeftijd niet voldoende waard is om full-omnium te verzekeren.

Full omnium (grote omnium)

Een full-omnium bevat dezelfde aanvullende waarborgen als de mini-omnium, maar onderscheid zich door de aanvullende waarborg eigen schade. Die waarborg zorgt ervoor dat je ook verzekerd bent wanneer je materiële schade aan je wagen hebt door eigen toedoen (niet opzettelijk). De full-omnium is aangewezen voor ‘nieuwe’ wagens.

Wanneer zou ik een omniumverzekering afsluiten?

Om te weten of een omniumverzekering voor jou interessant is, kan je rekening houden met de volgende zaken:

Lening auto

Heb je voor de aankoop van jouw wagen een lening afgesloten die nog steeds loopt? Indien ja, dan kan een omniumverzekering interessant zijn als je wil vermijden een beschadigde wagen te moeten afbetalen.

Leeftijd auto

Bij een relatief nieuwe auto wordt vaak een omniumverzekering afgesloten. De waarde die je na een ongeval terugkrijgt, is dan inderdaad hoog.

Restwaarde auto

De restwaarde van je auto hangt samen met de leeftijd van je auto, maar ook van de afschrijving die de verzekeraar toepast. Elke verzekeraar zal een bepaalde afschrijving (waardvermindering) op je auto toepassen. Dat wil zeggen dat je auto elke maand iets minder waard word tov wanneer je hem hebt aangekocht. Afhankelijk van hoe snel deze waarde daalt, zal het interessant zijn om je omniumverzekering langer of korter te behouden.

Premie omnium

Een omniumverzekering kan duur uitkomen afhankelijk van de wagen die je wilt verzekeren. Vergelijk daarom de premie met wat je voor jouw wagen terugkrijgt na een ongeval. Beslis dan zelf of die hoge premie daartegen opweegt.